Περιγραφή

100% άνθρακας από κέλυφος καρύδας
• Απορροφητικότητα έως 1 micron
• Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) έως 1μm
• Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100%, οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων, παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
• Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
• Μείωση μολύβδου
• Μείωση ΜΤΒΕ
• Μείωση αμιάντου
• Μείωση σωματιδίων Ι
• Μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων
• Μείωση κυστών
• Μείωση ατραζίνης (ζιζανιοκτόνο)
• Μείωση του υδραργύρου
• Μείωση χλωραμίνης
• Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
• Πιστοποιημένο από τον οργανισμό NSF
• Κατασκευάζεται στην Αμερική