Περιγραφή

Yπάρχουν όλα τα ανταλλακτικά των συσκευών φίλτρανσης και  τα εξαρτήματα φίλτρανσης νερού.