Χημική Ανάλυση

ΚΑΤΙΟΝΤΑ

Mg/1

ΑΝΙΟΝΤΑ

Mg/1

CATIONS

Mg/1

ANIONS

Mg/1

CA+2

66,8

Cl-

5,41

Mg+2

27,7

HCo-3

329

NA+2

2,65

SO4-2

3,73

K+

0,5

No-3

11,8

NH+4

<0,2

No-2

<0,1