Συντήρηση και επισκευή

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΤΟ 2003 ΤΟ SERVICE ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΕ ΨΥΚΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το service για τη WATERLIFE είναι μια σπουδαία υπόθεση γιατί μας ενδιαφέρει η σωστή λειτουργία του ψύκτη και συνεπώς η ποιότητα του νερού.
Η απολύμανση των ψυκτών γίνεται με όζον. Το  όζον σκοτώνει τα μικρόβια από όλα τα μέρη των ψυκτών που έρχονται σε επαφή με το νερό. Με αυτών τον τρόπο σας παρέχουμε την καλύτερη υγιεινή και ποιότητα νερού.

Βασική δραστηριότητα της εταιρείας μας, πέρα από την εμπορία και διανομή εμφιαλωμένων νερών είναι η επισκευή και συντήρηση ψυκτών . Επικοινωνείτε μαζί μας για την καταγραφή της υπάρχουσας βλάβης και την περαιτέρω συνεννόηση γύρω από την επισκευή του ψύκτη σας.