Πιστοποιήσεις

Στη WATERLIFE μπορούμε να εγγυηθούμε πως οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε, πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφαλείας των Ελληνικών και Διεθνών προτύπων.
Η WATERLIFE διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας BS EN ISO 9001:2008 με Αρ. Πιστοποιητικού Εγκρισης PIR0362909 και BS EN ISO 22000:2005 με Αρ. Πιστοποιητικού Έγκρισης PIR0362909/A